151 38 Södertälje

072 014 60 37

info@tachosolution.se

Karol Schenk

Sydhamnsvägen 48

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Funkcjonalność urządzenia:

 

 

 • Wybór jednego z trzech wstępnie skonfigurowanych trybów pobierania danych do tachografu i włożonej do niego karty kierowcy
 • Dane pobierane z najwyższą dostępną w tachografie prędkością
 • Przechowywanie do 160 000 odczytów z karty kierowcy lub do 40 000 odczytów z tachografu cyfrowego
 • Zasilany z tachografu lub portu USB
 • Złącze USB umożliwia łatwą konfigurację urządzenia oraz szybkie skopiowanie kart kierowców i odczytów tachografu do komputera
 • Praca urządzenia sygnalizowana jest diodą LED i dźwiękiem Ergonomiczna, odporna na uszkodzenia obudowa
 • Kompatybilny z inteligentnymi tachografami

Lekkie i łatwe w obsłudze narzędzie do pobierania danych, które gwarantuje szybkie i poprawne pobieranie danych ze wszystkich dostępnych na rynku tachografów cyfrowych w celu analizy i kontroli naruszeń oraz potencjalnych manipulacji. Umożliwia odczyt nowych kart i inteligentnych tachografów. Produkt może być w nowej lub starej wersji kolorystycznej.

Wybierz najlepsze urządzenie do odzyskiwania danych


TACHOREADER COMBO PLUS

Nowość!

 

Program do rozliczania czasu pracy kierowcy używany przez Transportstyrelsen dostępny w Szwecji!

 1. pl
 2. sv

 

 

System TachoScan służy do pobierania, archiwizacji i kompleksowej analizy danych z wykresówek, kart kierowców oraz tachografów cyfrowych. Korzystając z najnowszych wersji oprogramowania masz pewność, że pracujesz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Analiza czasu pracy kierowcy, niezależnie od tego, czy prowadzona na terenie RP, czy w Szwecji, będzie zgodna z obowiązującymi normami i wymogami ustawowymi.

 

 

 

 

Algorytm naruszeń stosowany przez ponad 38 organów ścigania w 20 krajach europejskich zapewnia zgodność kontroli naruszeń z najnowszymi regulacjami prawnymi

Pobieranie, archiwizacja i łatwa analiza danych umożliwiają proste tworzenie dokumentacji wymaganej podczas kontroli

Wszystko w jednym oprogramowaniu

Praca z najlepszymi

Przejrzyste raporty dla kierownika i kierowcy

Raporty i analizy

Automatyzacja

Automatyczne wyszukiwanie okresów, które wymagają podania czynności

 

certyfikaty

Dlaczego TachoScan?

Analiza i kontrola czasu pracy kierowców

Oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowców.

Analiza naruszeń

Naruszenia kierowców wyświetlane są w czytelnej formie z możliwością weryfikacji na wykresach dobowych, tygodniowych, miesięcznych oraz z możliwością edycji błędów kierowców (np. Błędy selektora). Zweryfikowane naruszenia można wydrukować w formie zrozumiałej dla kierowcy i osoby zarządzającej firmą. Każdy raport można zapisać w innych formatach, np. PDF. Szczegółowe raporty zawierają opis tygodnia pracy każdego kierowcy wraz ze wskazaniem naruszeń. Algorytmy naruszeń są identyczne z algorytmami stosowanymi w oprogramowaniu kontrolnym większości organów kontrolnych w całej Europie. Algorytm jest stale aktualizowany za każdym razem, gdy pojawiają się nowe przepisy lub wytyczne.

Najczęściej wykrywane naruszenia:

 

 

 • Przekroczenie nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu i przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu powyżej jednego lub dwóch tygodni
 • Redukcja dziennego okresu odpoczynku wraz z automatyczną analizą dnia załogi, dwuczęściowych odpoczynków oraz przerwanych okresów odpoczynku na promie lub w pociągu
 • Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku wraz z automatyczną analizą tygodniowych regularnych i skróconych odpoczynków w ciągu dwóch tygodni, weryfikacja 6 lub 12 24-godzinnych okresów pomiędzy odpoczynkami oraz automatyczna weryfikacja rekompensaty za skrócone tygodniowe przerwy
 • Automatyczna weryfikacja odstępstwa 6c opisanego w art. 8 umowy AETR w zakresie korzystania z tygodniowych okresów odpoczynku podczas jazdy w załodze
 • Brak kodu kraju na początku i na końcu dziennego okresu pracy kierowcy (zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia 165/2014)

TachoScan

 

przedstawia daty ostatnich odczytów z kart kierowców lub tachografów cyfrowych oraz zalecane daty kolejnych odczytów generowane na podstawie ustawień programu. Historia odczytów

Daty czytań i terminy

narusza przepisy rozporządzenia 561/2006 (normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku) oraz dyrektywy 2002/15 / WE. W raporcie tym oprogramowanie prezentuje również naruszenia związane z niezapisywaniem czynności na karcie kierowcy (brak okresów danych na karcie kierowcy) oraz naruszenia braku wpisania kodu kraju początkowego lub końcowego. Oprócz tych naruszeń oprogramowanie przedstawia również sytuacje, w których karta została włożona do tachografu na nieprzerwany okres odpoczynku wynoszący co najmniej 45 godzin.

Naruszenia przepisów przez kierowcę

wyświetla listę plików / odczytów, które zostały pobrane do programu. Odczyty posiadające nieprawidłowy certyfikat lub odczyty, dla których liczba dni od poprzedniego odczytu jest większa niż 28 dni (dla karty kierowcy) lub 90 dni (dla tachografu) zaznacza się na czerwono.

Historia odczytów

jest podzielony na kilka części. Pierwsza część zawiera listę wykroczeń kierowców wraz z poziomem wykroczenia. Poziom naruszenia (MI, SI, VSI i MSI) jest wyświetlany zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/40. W kolejnej części raport podzielono na części odpowiadające kolejnym tygodniom. W ramach każdej części wyświetlany jest tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu (na bieżący i poprzedni tydzień) z komentarzami na temat możliwych przypadków przekroczenia norm oraz czasu jazdy dostępnego w następnym tygodniu. Poniżej wyświetlane są informacje o tygodniowych okresach odpoczynku: czas odpoczynku i czas jego trwania, ewentualne skrócenie i rekompensata, następnie liczba dni pomiędzy poprzednim a obecnym tygodniowym okresem odpoczynku. W danym tygodniu dla każdego dnia prezentowana jest dzienna kontrola czasu jazdy, maksymalny czas odpoczynku i dzienny okres odpoczynku wykorzystany przez wybranego kierowcę. Dodatkowo wprowadzane są uwagi dotyczące tych czasów, stwierdzające zgodność z rozporządzeniem (EWG) nr. 561. Podziału na dzień dokonuje się zgodnie z przepisami prawa.

Cotygodniowe sprawdzanie czasu pracy kierowcy

jest oświadczeniem o zakazie prowadzenia pojazdów, które zostały wydane kierowcy w jakimkolwiek okresie.

Lista zaświadczeń kierowców

przedstawia średnią liczbę bardzo poważnych naruszeń, obliczoną na podstawie Załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 wraz z listą kierowców i wykazem popełnionych naruszeń.

Analiza ryzyka utraty dobrej reputacji

Co daje TachoScan ?

Urządzenia

 TACHOREADER BASIC

Opis urządzenia

 

 

 • Wybór jednego z trzech wstępnie skonfigurowanych trybów pobierania danych do tachografu i włożonej do niego karty kierowcy
 • Wbudowany czytnik, który może odczytać kartę kierowcy w zaledwie kilka sekund
 • Dane pobierane z najwyższą dostępną w tachografie prędkością
 • Przechowywanie do 160 000 odczytów z karty kierowcy lub do 40 000 odczytów z tachografu cyfrowego
 • Zasilany bateriami AA (w zestawie) lub akumulatorami
 • Zasilany z tachografu lub portu USB Złącze USB umożliwia łatwą konfigurację urządzenia oraz szybkie skopiowanie kart kierowców i odczytów tachografu do komputera
 • Praca urządzenia sygnalizowana jest diodą LED i dźwiękiem
 • Sprawdzanie postępu pobierania danych
 • Ergonomiczna, odporna na uszkodzenia obudowa
 • Kompatybilny z inteligentnymi tachografami
 • Do urządzenia polecamy najlepsze na rynku oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowców - oprogramowanie TachoScan®.

 

 

 

 

Urządzenie do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców (2 w 1)

 

 

Umożliwia spełnienie ustawowych wymagań dotyczących pobierania i archiwizacji danych.

Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku tachografami cyfrowymi i kartami kierowców.

Pobierz dane z tachografu z 28 dni w zaledwie kilka minut z ekspresową prędkością!

Używany przez wiele firm transportowych i m.in. Inspekcja Ruchu, Straż Graniczna, Izby Celne,

BAG w Niemczech i inne kontrole.

Szybszy czas odczytu karty kierowcy - tylko 7 sekund * i gotowe 2 razy szybszy odczyt pamięci tachografu

Nowy, bardziej intuicyjny konfigurator przycisków czytnika Umożliwia również odczyt nowych kart i inteligentnych

tachografów

Inelo tworzy i dostarcza najnowocześniejszy sprzęt do pobierania danych zarówno z tachografów, jak i kart kierowców.

 

Najwyższej klasy rozwiązania do szybkiego i intuicyjnego pobierania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

 

Nasze urządzenia są kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku tachografami cyfrowymi i będą bezproblemowo

współpracować z TachoScan - najnowszym oprogramowaniem dla firm transportowych.