151 38 Södertälje

072 014 60 37

info@tachosolution.se

Karol Schenk

Sydhamnsvägen 48

E-post:
Meddelande
Skicka
Skicka
Formuläret har skickats in - tack.
Fyll i alla obligatoriska fält!
TACHO SOLUTION AB

Enhetens funktionalitet:

 

 • Val av ett av de tre förkonfigurerade lägena för överföring av data för färdskrivaren och det förarkort som är insatt i färdskrivaren.
 • Data hämtas med den högsta hastighet som finns tillgänglig i färdskrivaren.   

 • Lagring av upp till 160 000 avläsningar från förarkortet eller upp till 40 000 avläsningar från den digitala färdskrivaren.  
 • Strömförsörjning från färdskrivaren eller USB-porten   
 • USB-anslutningen gör att du enkelt kan konfigurera enheten och snabbt kopiera förarkortet och avläsningarna från färdskrivaren till datorn.   
 • Enheten fungerar genom en lysdiod och ett ljud som signalerar att den är i drift.   
 • Ergonomiskt, skadebekämpat hölje   
 • Kompatibel med smarta färdskrivare

läsa nya kort och smarta färdskrivare.

Lätt och lättanvänt verktyg för nedladdning av data som garanterar snabb och korrekt nedladdning från alla digitala färdskrivare som finns på marknaden, för att analysera och kontrollera överträdelser och potentiella manipulationer. Det gör det möjligt att läsa nya kort och smarta färdskrivare.


TACHOREADER COMBO PLUS

Välj den bästa enheten för att hämta data

Båda enheterna är kompatibel med de nya smarta färdskrivarna (Gen 2)

Förarens arbetstid analys och kontroll

TachoScan - system för nedladdning, arkivering och omfattande analys av data från diagramblad, förarkort och digitala färdskrivare.

 

Genom att använda de senaste versionerna av programvaran kan du vara säker på att du arbetar i enlighet med gällande bestämmelser. Analysen av förarnas arbetstid, oavsett om den utförs i Sverige eller i Tyskland, kommer att överensstämma med gällande standarder och lagstadgade krav.

 

 

 

 

 

Förarens arbetstid analys och kontroll

Den algoritm för överträdelser som används av över 38 brottsbekämpande organ i 20 europeiska länder garanterar att överträdelsekontrollen är förenlig med de senaste lagbestämmelserna.

Den algoritm för överträdelser som används av över 38 brottsbekämpande organ i 20 europeiska länder garanterar att överträdelsekontrollen är förenlig med de senaste lagbestämmelserna.

Nedladdning, arkivering och enkel dataanalys gör det enkelt att skapa den dokumentation som krävs vid inspektion.

 

Nedladdning, arkivering och enkel dataanalys gör det enkelt att skapa den dokumentation som krävs vid inspektion.

Allt i ett program

Arbeta med de bästa

Tydliga rapporter för chefen och föraren

 

Tydliga rapporter för chefen och föraren

Rapporter och analyser

Automatisiering

Automatisk sökning efter perioder som kräver inlämning av aktivitet  intyg om aktivitet

Automatisk sökning efter perioder som kräver inlämning av aktivitet

 

intyg om aktivitet

Varför TachoScan?

Förarens arbetstid analys och kontroll

Analys av överträdelser

Förarnas överträdelser visas på ett tydligt sätt med möjlighet till verifiering på dagliga, veckovisa och månatliga diagram och med möjlighet att redigera förarfel (t.ex. fel i valen). Verifierade överträdelser kan skrivas ut i en form som är tydlig för föraren och den person som leder företaget. Varje rapport kan sparas i andra format, t.ex. PDF. Detaljerade rapporter innehåller en beskrivning av varje förares arbetsvecka tillsammans med en uppgift om överträdelser. Algoritmerna för överträdelser är identiska med dem som används i kontrollprogramvaran hos de flesta kontrollmyndigheter i Europa. Algoritmen uppdateras ständigt när nya bestämmelser eller riktlinjer dyker upp.

 

De vanligaste överträdelserna:

 

 

 • Överskridande av den sammanhängande körtiden, överskridande av den dagliga körtiden och överskridande av körtiden under en eller två veckor.
 • Förkortning av den dagliga vilotiden tillsammans med automatisk analys av bemanningsdagen, vilor som tas i två delar och avbrutna viloperioder som tas på färjan eller på tåget.
 • Förkortning av veckovilan tillsammans med automatisk analys av ordinarie veckovila och förkortad veckovila under två veckor, kontroll av 6 eller 12 24-timmarsperioder mellan vilorna och automatisk kontroll av kompensation för förkortad veckovila.
 • Automatisk kontroll av det undantag 6c som beskrivs i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1782/2003. 8 i AETR-avtalet om veckovila vid körning i besättning.
 • Ingen landskod i början och slutet av förarens dagliga arbetsperiod (i enlighet med artikel 34 punkt 7 i förordning 165/2014).
De vanligaste överträdelserna

visar datum för de senaste avläsningarna från förarkort eller digitala färdskrivare och rekommenderade datum för nästa avläsning som genereras på grundval av programinställningar

Läsningsdatum och tidsfrister

innehåller överträdelser av förordning 561/2006 (normer för kör- och viloperioder) och direktiv 2002/15/EG. I denna rapport visar programvaran också överträdelser av att inte registrera aktiviteter på förarkortet (inga perioder med uppgifter på förarkortet) och överträdelser av att inte ange landskod för start eller slut. Utöver dessa överträdelser redovisar programvaran även situationer där kortet sattes in i färdskrivaren under en oavbruten viloperiod på minst 45 timmar.

Förarens överträdelser

visar en lista över filer/avläsningar som har laddats ner till programmet. Avläsningar som har ett felaktigt certifikat eller avläsningar för vilka antalet dagar från den föregående avläsningen är mer än 28 dagar (för förarkortet) eller 90 dagar (för färdskrivaren) markeras med rött

Läsuppgifter historia

 

är uppdelad i flera delar. I den första delen visas en förteckning över förarens överträdelser tillsammans med nivån på överträdelsen. Överträdelsenivån (MI, SI, VSI och MSI) visas i enlighet med EU-förordning 2016/40. I nästa del är rapporten uppdelad i delar som motsvarar efterföljande veckor. Inom varje del visas en vecko- och tvåveckors körtid (för innevarande och föregående vecka) med kommentarer om eventuella fall av överskridande av normerna och tillgänglig körtid under nästa vecka. Nedan visas information om veckovila: tidpunkten för vilan och dess längd, eventuell minskning och kompensation, därefter antalet dagar mellan den föregående och den aktuella veckovilan. Inom en viss vecka visas för varje dag den dagliga körtidskontrollen, den maximala vilotiden och den dagliga viloperiod som den utvalda föraren har tagit. Dessutom anges kommentarer till dessa tider, med angivande av om de överensstämmer med förordning (EEG) nr 561. Indelningen i dygn sker i enlighet med bestämmelserna i lagarna.

 

Veckokontroll av förarens arbetstid

är en redogörelse för de intyg om körförbud som utfärdats för föraren under en viss tidsperiod

Förteckning över förarintyg

presenterar det genomsnittliga antalet mycket allvarliga överträdelser, som beräknas på grundval av kommissionens förordning (EU) 2016/403 bilaga II tillsammans med förteckningen över förare och förteckningen över begångna överträdelser

Analys av risken för att förlora ett gott rykte  

Vad ger TachoScan ?

system för nedladdning, arkivering och omfattande analys av data från diagramblad, förarkort och digitala färdskrivare

TachoScan

 

förstklassiga lösningar för snabb och intuitiv datahämtning från förarkort och digitala färdskrivare

Enheter

 TACHOREADER BASIC

Inelo skapar och levererar toppmodern utrustning för att hämta data från både färdskrivare och förarkort.

 

Vi erbjuder förstklassiga lösningar för snabb och intuitiv datahämtning från förarkort och digitala färdskrivare. Våra enheter är kompatibla med alla digitala färdskrivare som finns på marknaden och fungerar sömlöst med TachoScan - den senaste programvaran för lastbilsföretag.

Anordning för nedladdning av data från digitala färdskrivare och förarkort (2 i 1)

Beskrivning av anordningen:

 

 • Val av ett av de tre förkonfigurerade lägena för överföring av data för färdskrivare och det förarkort som är insatt i den.

 • Inbyggd läsare som kan läsa ett förarkort på bara några sekunder.   

 • Data hämtas med den högsta hastighet som finns tillgänglig i färdskrivaren.   

 • Lagring av upp till 160 000 avläsningar från förarkortet eller upp till 40 000 avläsningar från den digitala färdskrivaren.   

 • Drivs av AA-batterier (ingår) eller uppladdningsbara batterier.   

 • Strömförsörjning från färdskrivaren eller USB-port   

 • Med USB-anslutningen kan du enkelt konfigurera enheten och snabbt kopiera förarkortet och avläsningarna från färdskrivaren till datorn.  

 • Enheten fungerar genom en lysdiod och ett ljud som signalerar att den är i drift.   

 • Kontroll av hur långt nedladdningen av data fortskrider   

 • Ergonomiskt, skadebekämpat hölje   

 • Kompatibel med smarta färdskrivare

 

Till apparaten föreslår vi att man använder den bästa programvaran på marknaden för att analysera förarnas arbetstid - TachoScan®-programvaran.

Används av många transportföretag och bland annat.

Trafikinspektionen, gränsbevakningen, tullkammare, BAG i Tyskland och andra inspektioner.

Times snabbare läsning av förarkort - endast 7 sekunder* och du är redo att köra.   

2 gånger snabbare läsning av färdskrivarminnet.   

Ny, mer intuitiv konfigurator för läsarknapparna.   

Den gör det också möjligt att läsa nya kort och smarta färdskrivare.

 

 

Anordning för nedladdning av data från digitala färdskrivare och förarkort

(2 i 1)

 

 

Gör det möjligt att uppfylla lagstadgade krav på nedladdning och arkivering av data. Kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga digitala färdskrivare och förarkort. Ladda ner data från färdskrivare från 28 dagar på bara några minuter med expresshastighet!

 


 

Tachograph i Sverige, färdskrivare

Klicka här och läs mer om TachoScan

Skriv till oss

Vill du undvika böter

och arbeta i enlighet

med de gällande

arbetstidsreglerna?

 

Nyhet !

Drivrutinsprogrammet för tidsredovisning som används av Transportstyrelsen i Sverige !

         072 014 60 37

Tacho Solution AB